Νέα Πρωτόκολλα Ασφαλείας σε όλα τα Αυτοκίνητα

Νέα Πρωτόκολλα Ασφαλείας σε όλα τα Αυτοκίνητα

Η Υποχρεωτική Θέσπιση των Νέων Συστημάτων Ασφαλείας Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε νέα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα αυτοκίνητα, από τις 6 Ιουλίου 2024, και επομένως την υποχρεωτική θέσπιση των νέων συστημάτων ασφαλείας. Ο σκοπός αυτών των νέων συστημάτων είναι να για να μειωθούν ραγδαία τα ατυχήματα. Τέλη Ιουνίου, στην Ευρώπη, η ασφάλεια των αυτοκινήτων βελτιώθηκε αρκετά…