υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σε επαγγελαμτικές ομάδες

Σε ποιες ομάδες επαγγελματιών θα γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχεδιάζει μια εκστρατεία ενημέρωσης αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων για την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων! Σύμφωνα με το ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, σε όλη την Ευρώπη, θα ερευνηθεί τί και πού εφαρμόζεται, για να διαθέτει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ορθά επιχειρήματα. Όλη η έρευνα θα στηριχθεί στα παρακάτω…