υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σε επαγγελαμτικές ομάδες

Σε ποιες ομάδες επαγγελματιών θα γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχεδιάζει μια εκστρατεία ενημέρωσης αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων για την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων! Σύμφωνα με το ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, σε όλη την Ευρώπη, θα ερευνηθεί τί και πού εφαρμόζεται, για να διαθέτει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ορθά επιχειρήματα. Όλη η έρευνα θα στηριχθεί στα παρακάτω…

Συμφωνία εξαγοράς Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές

Πότε θα εγκριθεί η συμφωνία εξαγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz;

H συμφωνία εξαγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού! Όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες έδωσαν τα χέρια για να προχωρήσουν σε εξαγορά όλου του συνόλου των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz. Σύμφωνα με τις τρεις αρμόδιες αρχές: Επιτροπή Ανταγωνισμού,…